Za nami rok 2018. Dziękując Bogu za otrzymane łaski wspomnijmy na modlitwie za tymi, którzy…

(cała strona znajduje się tutaj)