Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie istnieje od 1977 roku. Od początku dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy starali się by uczniowie uczyli się poznawać i kochać Pana Boga, który jest ich najlepszym Przyjacielem i Opiekunem.

Aktualnie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców uczestniczą w różnych, ważnych wydarzeniach religijnych:

W rajdach „ Z Tobą na Groń” organizowanych przez naszą szkołę od 2005roku dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i masowych;

W obchodach upamiętniających każdą rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II w Wadowicach;

W celebracjach parafialnych odbywających się w kaplicy w Kaczynie, takich jak: rekolekcje, misje, nabożeństwa różańcowe i majowe, Droga Krzyżowa;

W życiu wewnętrznym Ośrodka, uczestniczą w spotkaniach ze św. Mikołajem i wspólnej Wigilii oraz przygotowują Jasełka.

image0014

Aby życie religijne w szkole mogło się rozwijać jeszcze intensywniej ważna jest współpraca z parafią pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, na terenie której leży Ośrodek. To każdorazowy ksiądz proboszcz, aktualnie ks. Zbigniew Bizoń deleguje tu katechetę, którą obecnie jest s. Urszula Kosicka SM. Głównym zadaniem katechety jest prowadzenie lekcji religii, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, w każdym oddziale klasowym. Dzieci i młodzież na lekcjach religii uczą się podstawowych prawd wiary, prostych modlitw, chętnie śpiewają piosenki, wykonują ilustracje do tematów katechezy i umieszczają je w zeszytach do religii, które z czasem stają się prawdziwą kroniką ich wiedzy o Bogu w obrazie i słowie pisanym. W roku szkolnym 2009/ 2010 w Ośrodku było dziesięć klas, do których należą uczniowie w wieku od 11 do 23 lat.

Uczniowie chętnie uczestniczą również w pozalekcyjnych zaangażowaniach religijnych, takich jak:

Ogólnoszkolny konkurs plastyczny Mój przyjaciel Anioł;

Diecezjalny konkurs plastyczny Posługa kapłana w Kościele;

Próby w chórze szkolnym, przygotowującym pieśni religijne na wizytację ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Co roku, w ramach katechezy, uczniowie przygotowują się do przyjęcia sakramentów: I Komunii św. i Bierzmowania. Aby jednak doszło do tych ważnych wydarzeń, katecheta podejmuje współpracę z rodzicami oraz ks. Proboszczem, który umożliwia uczniom przystąpienie do tych ważnych sakramentów na terenie parafii. Nasi uczniowie przystępują do nich w kościele parafialnym wraz z dziećmi i młodzieżą z innych szkół, pod opieką katechety i nauczycieli. W ostatnich trzech latach do I Komunii św. w tutejszej parafii przystąpiło siedmioro dzieci, a sakramentu Bierzmowania udzielono aż 22 młodym ludziom.

Dzięki dobroci i ofiarnemu sercu księdza Proboszcza, w naszej szkole odbywają się również śródroczne celebracje sakramentów pojednania i Eucharystii. Kilka razy do roku, wszyscy uczniowie mogą przystąpić do spowiedzi, co ważne jest szczególnie dla tych, którzy mają z tym różne problemy oraz uczestniczyć we wspólnej Mszy świętej, na którą sami przygotowują czytania i śpiewy.

W naszej szkole czujemy, że wspólna troska o modlitwę, życie sakramentalne, wiedzę i różne formy życia religijnego łączy uczniów i wszystkich pracowników Ośrodka, co pozwala nam żyć w jedności i wzajemnym zrozumieniu, mimo codziennych napięć i trudności. s. Urszula – Katechetka