Goście w Choczni

Goście w Choczni

Kurs Oazowy dla Animatorów Oazy Dzieci Bożych w Choczni Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich podczas zimowych ferii, wśród mrozu, śladowych ilości śniegu oraz odpoczynku podczas długich wieczorów do naszej parafii zawitała młodzież z całej diecezji. Zespół Szkół nr 1...

Dzień życia konsekrowanego

LIST KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA ZAKONNEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2017 ROKU 1. Konsekracja chrztu i konsekracja zakonna Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament chrztu. Bóg pragnie, aby łaska chrzcielna...