Wieki Post

Wieki Post

Trwa Wielki Post – okres wyciszenia, okres odejścia od tego wszystkiego, co nas rozprasza i nieustannie odciąga naszą uwagę od rzeczy ważnych i najważniejszych. W tym czasie podejmujemy wzmożoną pokutę za nasze grzechy, po to, by odrzucić wszelki nagromadzony...