„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.”

Tymi słowami według relacji Ewangelisty Łukasza anioł Pański zwrócił się do czuwających w nocy pasterzy. A słowa te są wciąż aktualne. Niech dobry Bóg w te Święta Bożego Narodzenia napełni nas odwagą, radością, wdzięcznością za Jego troskę o nas. A przykład, jak dał nam Wszechmocny, kiedy z miłości do nas w ubogiej stajence przyszedł na świat jako człowiek, niech inspiruje nas do niesienia miłości innym tam, gdzie tylko jesteśmy. Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

wtorek, 24 gru 2019