Galeria 2020

Pielgrzymka na Gancarz 13.09.2020

Boże Ciało (11.06.2020):

Ferie 2020 – wycieczka dzieci i młodzieży do Krakowa (4.02.2020):

Koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej (2.02.2020):