Listopad – czas modlitwy za zmarłych

W listopadzie częściej niż zazwyczaj pamiętamy o naszych bliskich – i dalekich – zmarłych. Wspieramy ich modlitwą, zdobywamy odpusty, które w ich intencji ofiarujemy, nawiedzamy ich groby i dbamy o nie. Wspominamy też ludzi nam osobiście nieznanych, jacy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce, a którym wiele zawdzięczamy – walczących o wolność naszej Ojczyzny, walczących za wiarę.

 

Nasze modlitwy nie zostaną zmarnowane. Warto więc skorzystać z okazji, skoro się nadarza, i chociaż w dniach od 1 do 8 listopada zdobyć i ofiarować za przebywających w czyśćcu okolicznościowy odpust. Wystarczy nawiedzić pobożnie cmentarz, pomodlić się w intencji zmarłych i spełnić warunki ogólne uzyskania odpustu (być wolnym od przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, przyjąć tego dnia w łasce uświęcającej Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego – nie za Ojca Świętego, tylko w tych intencjach, jakie Ojciec Święty podaje do modlitwy!). Modlitwa za żywych i umarłych jest jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy – zatem pomagając zmarłym stajemy się bardziej miłosierni.

poniedziałek, 28 paź 2019