Nabożeństwa czerwcowe

Jak w maju oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie podczas nabożeństw majowych, wspólnie modląc się słowami Litanii Loretańskiej, wypraszając potrzebne łaski za przyczyną Niepokalanej Maryi, tak w czerwcu zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z wdzięcznością wychwalamy Jego miłość do nas. Zapraszamy do uczczenia naszego Zbawiciela tą formą modlitwy.

Pamiętamy, że jest nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca, ale kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, związany z obietnicami, jakie otrzymała bł. Małgorzata Maria Alacoque, nie ogranicza się tylko do 9 pierwszych piątków lecz dotyczy różnych form czci Najświętszego Serca naszego Pana i Zbawiciela. Więcej można przeczytać m.in. tu i tu.

czwartek, 30 maj 2019