Pielgrzymka Pasyjna w Wielkim Poście dnia 6 kwietnia 2019 r.

O godz. 6.30 wyjazd z kaplicy, 6.40 z kościoła.

Przejazd do Miechowa. Zwiedzanie z przewodnikiem Kościoła Bożogrobców.

Trójnawowa i trójprzęsłowa bazylika, ma charakterystyczne dla późnego baroku wnętrze. Zadziwia bogactwem koncepcji, obfitością dekoracji i jednorodnością stylu.

Zwiedzanie muzeum

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Przejazd do sanktuarium św. Krzyża. Wyjeżdżamy autobusem pod sam kościół.

Dwudaniowy obiad

Eucharystia

Zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. To najstarsze polskie sanktuarium, duchowa stolica regionu świętokrzyskiego.

Ucałowanie relikwii, czas na osobistą modlitwę.

Powrót w godzinach wieczornych

Koszt z obiadem 90 zł.
Zapisy i szczegóły u ks. Roberta

piątek, 22 mar 2019