Pilne! (29.03.2020)

W związku z komunikatem rządu z dnia 24.03 b.r. wprowadzającym dalsze ograniczenia uzasadnione troską o bezpieczeństwo obywateli, ograniczeniu uległa również maksymalna liczba wiernych mogących jednocześnie uczestniczyć w Mszy Świętej lub nabożeństwie z 50 do 5 (nie licząc posługujących).

Dlatego w Mszach Świętych sprawowanych w naszej parafii w pojedynczej intencji, we Mszy Świętej będzie mogło uczestniczyć tylko pięć osób, które zamówiły daną intencję. Natomiast w przypadku, gdy dana Msza Święta sprawowana jest w dwóch intencjach, będą mogły w niej uczestniczyć po dwie osoby od każdej z dwóch intencji.

Ponadto nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, nie będzie też niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 15:00 oraz adoracji Najświętszego Sakramentu (zarówno w środę w kościele, w czwartek w kaplicy w Choczni Górnej oraz w niedzielę).

Chorych nawiedzimy z sakramentami tylko w niebezpieczeństwie śmierci lub na życzenie całej rodziny, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Poza tymi sytuacjami księża nie będą nawiedzali chorych. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej także nie będą nawiedzać chorych.

Mamy świadomość, że obecnie obowiązujące obostrzenia ocierają się o urąganie możliwości swobodnego wyznawania naszej wiary. Tym niemniej pamiętajmy również na słowa naszego Zbawiciela, który powiedział, że gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Jego, tam jest On obecny. Trwajmy na gorącej modlitwie w intencji wszystkich chorych, zarażonych, przebywających na kwarantannie, jak również w intencji lekarzy i pielęgniarek, które im służą.

 

Z modlitwą za Was,

duszpasterze parafii w Choczni

wtorek, 24 mar 2020