Rekolekcje wielkopostne 2018

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Jerzy Krupa

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Jerzy Krupa

Rekolekcje parafialne – CHOCZNIA – 18.03. – 21. 03. 2018 r.

 

NIEDZIELA 18 marca
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
8.15 Msza św. z nauką w Choczni Górnej
8.15 Msza św. nauką w Kaczynie /po mszy św./
10.00 Msza św. z nauką ogólną ( i dla młodzieży)
11.30 Msza św. z nauką dla wszystkich (i dla dzieci)
11.30 Msza św. z nauką w Choczni G. /po mszy św./
16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

PONIEDZIAŁEK 19 marca
Duch Święty przemienia nasze serca
8.00 Msza św. z nauką w kościele
9.40 Nauka dla dzieci Zesp. Szkół nr 1 kl. I-V
10.30 Nauka dla gimnazjum Zesp. Szkół nr 1 +VI,VII
11.30 Nauka dla dzieci w Choczni Górnej kl. I-V
12.25 Nauka dla gimnazjum w Choczni Górnej + VI, VII
16.30 Msza św. z nauką w Choczni Górnej
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele
19.00 Nauka dla młodzieży

WTOREK 20 marca – Dzień Sakramentu Pokuty
Spowiedź w kościele od 8.3o. – 10.oo i od 14.30 – 18.00 /przerwa 16.00/
Duch Święty jednoczy nas we Wspólnocie Kościoła
8.00 Msza św. z nauką w kościele
9.00 Spowiedź św. dla Zesp. Szkół nr 1
10.30 Spowiedź św. dla Zesp.Szkół nr 2 w Choczni Górnej oraz dorosłych
11.30 – 12.00 –Spowiedź w Kaczynie
10.30 – 12.00 – Spowiedź w Choczni Górnej.
14.30 – 18.00 – Spowiedź w kościele
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich również młodzieży

ŚRODA 21 marca – zakończenie z błogosławieństwem rekolekcyjnym
Duch Święty niech nas prowadzi!
8.00 Msza św. z nauką w kościele
9.30 Msza św. z nauką dla Zespołu Szkół nr 1
11.30 Msza św. z nauką dla Zespołu Szkół nr 2
15.30 Msza św. z nauką w Kaczynie
16.30 Msza św. z nauką w Choczni Górnej
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele

wtorek, 13 mar 2018