Trwa Tydzień Biblijny

Po Tygodniu Miłosierdzia, w Kościele trwa Tydzień Biblijny. Słowo Boże jest środkiem, jakim Bóg chce przemawiać do nas w codzienności. Od nas zależy, czy będzie to martwa litera, uwięziona w schowanej głęboko w szafie księdze Pisma Świętego, czy Żywe Słowo, kształtujące nasze myślenie zgodnie z Bożą wolą.

 

Jak sprawić, żeby przyjąć Słowo Boże? Najpierw trzeba znaleźć Biblię. Znajdź chwilę, kiedy nikt Ci nie będzie przeszkadzał ani przerywał, żeby usiąść na chwilę w ciszy z Pismem Świętym. Ucałuj z szacunkiem Biblię, pomódl się swoimi słowami do Ducha Świętego prosząc, żeby Ten, który sam natchnął ludzi do spisania Słowa Bożego, pomógł teraz Tobie w przyjęciu go do swojego serca, do zrozumienia go. I… zacznij czytać. Nie spiesz się, to nie zawody w czytaniu na czas. Pomocą w zrozumieniu będą komentarze i przypisy na dole strony oraz słownik, jaki często znajdziemy na końcu Pisma Świętego. Kiedy skończysz, na krótkiej modlitwie podziękuj Bogu za ten czas, za Jego Słowo, powierz Mu owoce tego spotkania. Ucałuj Biblię i odłóż na godne miejsce.

 

Jak nie można zjeść na zapas, żeby nie być głodnym przez następny tydzień czy miesiąc, tak samo jest ze Słowem Bożym. Gdy zachowamy wierność codziennemu spotkaniu z Żywym Słowem, nawet jeśli to będzie niewielki kęs (10-15 minut), nie będziemy musieli długo czekać, żeby zaobserwować, jak Boże Słowo nas przemienia.

 


Aaron Burden

czwartek, 30 kwi 2020