Wieki Post

Trwa Wielki Post – okres wyciszenia, okres odejścia od tego wszystkiego, co nas rozprasza i nieustannie odciąga naszą uwagę od rzeczy ważnych i najważniejszych. W tym czasie podejmujemy wzmożoną pokutę za nasze grzechy, po to, by odrzucić wszelki nagromadzony balast utrudniający nam podążanie Bożą drogą. Podejmujemy jałmużnę, staramy się o czynienie więcej dobra niż zazwyczaj oraz pilnujemy modlitwy, by zawsze ten kontakt z Panem Bogiem był.

Wielki Post jest też czasem, kiedy zwracamy naszą uwagę na mękę i cierpienia, jakie Jezus Chrystus przyjął na siebie tylko po to, żeby nas zbawić. Dlatego uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, rozpamiętując to, co spotkało naszego Pana w ostatnich dniach Jego misji zbawczej na ziemi. Modlimy się także na Gorzkich Żalach, szczegółowo rozważając, co Jezus wycierpiał, ile boleści spotkało w tym czasie także Jego Matkę.

Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową. W naszej parafii tego dnia Msze Święte z posypaniem głów popiołem są sprawowane o godzinie 7:00, 9:00 oraz 18:00 w kościele, zaś w Choczni Górnej oraz w Kaczynie o godzinie 16:30.

Drogi Krzyżowe w naszej parafii odprawiane są w piątki – pierwsza zaraz po Mszy Świętej porannej, druga – dla dzieci – o godzinie 17:20, ostatnia – dla młodzieży – po Mszy Świętej wieczornej. Natomiast w niedziele Droga Krzyżowa jest odprawiana o godzinie 9:15, zamiast różańca.

Gorzkie Żale w naszej parafii są w niedziele, o godzinie 16:00.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu. Rozważanie Męki Pańskiej, towarzyszenie w duchu naszemu Panu w ostatnich chwilach Jego zbawczej misji na ziemi przynosi błogosławione owoce w duszy człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 2019.03.06.

środa, 06 mar 2019