Ogłoszenia Duszpasterskie

II  Niedziela  Adwentu  /5.12.2021/

  1. Czas Adwentu, który przeżywamy ma podwójny charakter: przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia i przypomina o powtórnym przyjściu Chrystusa. To przygotowanie obejmuje: modlitwę, dobre uczynki, podejmowanie dzieł miłosierdzia. Dziś pierwsza niedziela miesiąca,  po każdej mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo Eucharystyczne na cały miesiąc, o godzinie  17-tej msza święta wieczorna, przed którą koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

  1. Jutro wspomnienie św. Mikołaja patrona dyskretnej dobroci. W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  NMP – w tym dniu  msze święte w kościele godz. 7.oo i 18.oo. W kaplicach o 16.3o. Składka w tym dniu na cele charytatywne. W tym dniu 8 XII,  będzie sposobność do modlitwy indywidualnej od godz. 12.oo do 13:00 w kościele i kaplicy. Jest to odpowiedź na objawienie maryjne we Włoszech z połowy XX wieku. Maryja przekazała tam życzenie, żeby   8 grudnia w godzinie od 12:00 do 13:00, czyli w tzw. godzinie łaski dla świata, trwać na modlitwie indywidualnej w ciszy, a zwłaszcza modlić się za innych i obiecała wiele łask dla modlących się. Skorzystajmy z nadarzającej się okazji i wypraszajmy potrzebne łaski dla naszych bliskich i tych wszystkich, którzy szczególnie wsparcia modlitewnego potrzebują.
  2. RORATY w kościele: wieczorem o godz. 18-tej, a w sobotę o 7-mej rano,   w Choczni Górnej o 16.3o, a w sobotę rano o godz. 8.oo.  Bardzo prosimy aby dzieci przychodziły na roraty  z lampionami. Zapraszamy oczywiście

 

  1. Zespół charytatywny naszej parafii rozprowadza dziś świece Caritas na stół wigilijny. Do Caritas od każdej świecy odprowadzamy 7 złotych natomiast wyższe ofiary składane przy tej okazji  będą przeznaczona na paczki świąteczne dla najbiedniejszych rodzin  naszej parafii. Bóg zapłać za ofiarność. 

 

  1. Siostry Miłosierdzia od przyszłej niedzieli rozprowadzają poświęcone opłatki na stół wigilijny, w kościele pod chórem oraz w kaplicach. W tygodniu w zakrystii. Ofiara złożona przy tej okazji jest za ich całoroczną prace w zakrystii, z młodzieżą oraz z chorymi.

 

  1. Spowiedź święta codziennie oraz przed świętami będzie w naszej parafii w środę 22 grudnia. Nawiedzenie chorych w domach z sakramentami świętymi będzie 18 grudnia w sobotę.                                    Bardzo prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.
  2. Przypominamy, że naszą powinnością wobec osoby umierającej jest modlitewne czuwanie przy niej, aż do ostatniej chwili ziemskiego życia. Do osoby ciężko chorej, wierzącej, wzywamy kapłana, który może udzielić jej rozgrzeszenia, sakramentu namaszczenia chorych, Komunii świętej  w formie Wiatyku i odpustu zupełnego na ostatnią chwilę życiaZmarłemu ksiądz nie może udzielić żadnych sakramentów.    Osobie umierającej pomagajmy umocnić więź z Panem Jezusem przez zapalenie świecy (tzw. gromnicy – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego)   i przez odmawianie modlitw za konających, zwłaszcza Koronki do Bożego Miłosierdzia.

 

  1. W przyszłą niedzielę wraz ze  Wspólnotą Rycerstwa Niepokalanej przeżywać będziemy dzień Cudownego Medalika. Kazania wygłosi Franciszkanin Tomasz Cichocki, który przybliży nam historię Cudownego Medalika oraz istotę modlitwy i zawierzenia Matce Bożej.

 

  1. Przypominamy że w kościele jest obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczkami.  PRASA