Małżeństwo

 • Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnych dat:
  • spisania protokołu przedślubnego,
  • rozmowy z Ks. Proboszczem,
  • ślubu
  • W ustalonym wcześniej terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:
   • metryki chrztu z adnotacją „do ślubu”, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
   • dowody osobiste,
   • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu stałego zamieszkania jednego z narzeczonych oraz stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
   • w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa,
   • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
   • indeks z nauki religii w zakresie gimnazjum i szkoły średniej.
   • W przypadku, gdy narzeczeni nie są bliżej znani w parafii (np. mieszkają na jej terenie krótko lub tymczasowo), należy przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą ich wolny stan oraz prowadzenie pobożnego życia
   • W okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:
    • uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w wybranym ośrodku (zaświadczenia o przejściu takiego kursu w zakresie nauki religii w szkole – nie są respektowane),
    • odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
    • duchowo przygotować się przez Spowiedź i Komunię Świętą, oraz modlitwę,
    • jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez Kapłana,
 • Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych.
 • Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. licencji (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków).
 • Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca – biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).