Pogrzeb

  • Rodzina zmarłego, przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, celem ustalenia spraw związanych z pochowaniem ciała zmarłego, powinna wcześniej skontaktować się z kapłanem, aby wyznaczyć termin pogrzebu.
  • W naszej kaplicy cmentarnej przy kościele parafialnym, jest możliwość przechowywania ciała zmarłego. Po Mszy św. wieczornej gromadzimy się przy zmarłym na wspólnej modlitwie.
  • O wyznaczonym terminie pogrzebu należy poinformować grabarza, siostrę zakrystiankę, oraz organistę.
  • Po załatwieniu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy spisać kościelny akt zgonu w Kancelarii Parafialnej, przedstawiając:
    • odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
    • zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala)
  • Intencje Mszalne przyjmowane są przed pogrzebem w zakrystii kościoła