Chrzest

 • Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele parafialnym w drugą niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz 11.30., oraz w czwartą sobotę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz.18.00. W nadzwyczajnych sytuacjach (np. choroba dziecka) jest możliwe ustalenie innego terminu chrztu z księdzem proboszczem.
 • Dziecko może być ochrzczone tylko wówczas, gdy przynajmniej jedno z rodziców bierze odpowiedzialność za jego późniejsze religijne wychowanie.
 • Chrzest dziecka należy spisać w Kancelarii Parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem, przedstawiając następujące dokumenty:
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka,
  • gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego – odpis aktu zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przystąpili do Sakramentu Bierzmowania.
  • Chrzestni mieszkający poza naszą parafią, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia ze swojej parafii, że spełniają wyżej określone warunki.
  • Obowiązki chrzestnych nie mogą pełnić: niekatolicy, niewierzący, „wierzący, ale niepraktykujący”, żyjący tylko w cywilnych związkach małżeńskich i tzw. „wolnych związkach” oraz publiczni, nałogowi grzesznicy i gorszyciele.
  • W dniu Chrztu Rodzice oraz Chrzestni powinni przystąpić do Komunii Świętej.