Bierzmowanie

  • Termin bierzmowania w parafii: wiosna 2017 r.
  • Sakrament Bierzmowania podobnie jak Chrzest i Eucharystia jest Sakramentem Wtajemniczenia Chrześcijańskiego.
  • Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który umacnia wiarę chrześcijanina, aby ją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
  • Przygotowanie do Bierzmowania trwa przez trzy lata, zasadniczo podczas okresu nauki w Gimnazjum.
  • W ramach przygotowania odbywają się przy parafii spotkania w grupach prowadzone przez: p. Magdalenę Brańkę (kl. I), ks. Proboszcza (kl. II), ks. Grzegorza Bularza (kl. III z ZS nr 1) oraz  ks. Roberta Młynarczyka (kl. I i III z Choczni Górnej).
  • Kandydatów zachęcamy do uczestnictwa w życiu liturgicznym parafii.