Rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Zbigniewa Bizonia

Z radością informujemy, że nasz proboszcz Ks. Kanonik Zbigniew Bizoń,
w poniedziałek, 22 maja będzie przeżywał Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa. Wdzięczni
Panu Bogu za posługę i oddanie, jakie przez lata okazuje wspólnocie parafialnej nasz
Pasterz, zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w Jego intencji
w przyszłą niedzielę tj. 21 maja w czasie Mszy św. o godz. 10.00 oraz w poniedziałek,
22 maja (w rocznicę święceń) podczas Mszy św. i Nabożeństwa majowego o godz.
18.00. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za 40 lat Jego posługi kapłańskiej
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej – Matki
Kapłanów w realizacji powierzonych zadań duszpasterskich, zdrowie i potrzebne siły.

sobota, 13 maj 2023