UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Porządek Mszy Św.  1  listopada

Kościół: 7.00,  10.00,  11.30,  15.00 (UWAGA! nie będzie Mszy św. na cmentarzu, tylko w kościele wraz z wypominkami  za zmarłych) 17.00

Kaplica Chocznia Górna: 8.15 oraz 11.30

Kaplica Kaczyna: 8.15

 

 

Kościół w tym czasie daje nam wyjątkową okazję do uzyskania Odpustu zupełnego za zmarłych:

  • – W dniach 1 – 2 listopada – za nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej można uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust można zyskać tylko jeden w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę oraz wypełnić poniższe ogólne warunki odpustu zupełnego
  • – W ciągu listopada – za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych (aktualizacja wytycznych pod linkiem)

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • – Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • – Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • – Przyjęcie Komunii świętej
  • – Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • – Wykonanie czynności związanej z odpustem

 

Więcej informacji o odpustach :

https://brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

 

czwartek, 29 paź 2020