XLV Pielgrzymka Ruchu Światło – Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLV Pielgrzymce  Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Napisz znajomym i przyjedź ze swoją wspólnotą!

Piątek 25 sierpnia 

Kandydatów na animatorów zapraszamy do Kalwarii na godzinę 16:00, gdzie odbędzie się zakwaterowanie i próba.

W czasie wieczornej Eucharystii o godzinie 18:00 w bazylice odbędzie się przedstawienie kandydatów na animatorów księdzu biskupowi. W czasie tej Mszy św. kandydaci składają na ręce księdza biskupa pisemną prośbę o błogosławieństwo. Kandydata do posługi animatora przedstawia poręczyciel (animator formacji podstawowej kandydata na animatora), który bierze odpowiedzialność za należyte przygotowanie, oraz dalszą formację oraz posługę.

Po Eucharystii w kaplicy Domu Pielgrzyma będzie miała miejsca adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z modlitwą wstawienniczą o wylanie Ducha Swiętego.

Sobota 26. sierpnia

10:00 Eucharystia przy ołtarzu polowym z błogosławieństwem nowych animatorów, par rejonowych i oazowych małżonków.

poniedziałek, 21 sie 2017