Nazwa-parafii
Nazwa-parafii

Prace w zakresie konserwacji Ołtarza Głównego w Choczni w latach 2015 – 2018 finansowano ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.